Softwarehuis

Oplossingen voor een vrij internet

Wat is Softwarehuis

Softwarehuis biedt vrijheid en maakt internet omgevingen mogelijk waarvan velen denken dat deze zijn voorbehouden aan grote technologie bedrijven en cloud platformen. Wij bieden middels een eenvoudig toegankelijke infrastructuur een leeromgeving die later kan uitgroeien naar een plaats op het internet waar open groepen elkaar kunnen vinden. Softwarehuis is een open samenwerkingsverband. Wanneer je mee wilt doen, of wil leren hoe je zelf je eigen plek op het internet maakt, neem dan contact op.

Softwarehuis infrastructuur bevindt zich in Europa en kan indien gewenst on-premise (op een door u te bepalen plaats, bijv. thuis) met goedkope hardware en open source software worden gerealiseerd.

Filosofie

Als mensen hebben wij de vrijheid om informatie te publiceren en te consumeren. Wij hebben de vrijheid om onze mening te uiten. Desinformatie is in opkomst. Overheden, grote technologie platformen en de media leggen op verschillende manieren restricties op aan het vrije geluid. Het streven van het internet is echter altijd geweest om ruimte te bieden aan elk geluid, mits binnen de kaders van de fundamentele rechten van de mens. Softwarehuis biedt een plaats aan iedereen die zich niet gehoord voelt.

Ik keur af wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot de dood verdedigen.

– Evelyn Beatrice Hall, in het boek "De vrienden van Voltaire¨, 1909

Softwarehuis verdedigt het vrije woord en biedt mensen en groepen mensen de mogelijkheid het eigen verhaal te vertellen.

Het is belangrijk dat mensen zichzelf een mening kunnen vormen. Hiervoor dienen alle geluiden uit de samenleving, hoor en wederhoor en kritische stemmen te kunnen worden gehoord. Iedereen dient de mogelijkheid te hebben op zoek te gaan naar de waarheid. Het is gewenst dat elk mens in staat is een mening te vormen zonder in die mening gestuurd te worden.

Visie

Wij zijn er van overtuigd dat het internet van iedereen is, dat met een internet aansluiting mensen kunnen bepalen op welke manier wordt deelgenomen aan de digitale samenleving. Internet is hierbij een middel en geen doel. Open source maakt dit mogelijk. Softwarehuis faciliteert decentralisatie van de samenleving door kennis te delen en oplossingen met elkaar uit te wisselen en te verbeteren.

Projecten

Softwarehuis biedt diverse container omgevingen aan middels portainer hierdoor kan iedereen zelf zijn eigen applicaties en websites beheren.

Softwarehuis biedt gebruikersbeheer via keycloak. Hiermee wordt het mogelijk applicaties sneller te ontwikkelen doordat er minder ontwikkeltijd verloren gaat aan het inrichten van gebruikersbeheer.

Domeinnamen kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan containers dankzij Nginx Proxy Manager Onze infrastructuur is complex, maar niet onbegrijpelijk. We bieden begeleidingstrajecten aan om mensen te leren met hun omgeving om te gaan.

Softwarehuis heeft onder andere websites gerealiseerd voor:

Momenteel wordt gewerkt aan een platform om gesprekken die momenteel alleen in video beschikbaar zijn als podcasts beschikbaar te maken.

Daarnaast is een algemene kennisbank over amateurradio in ontwikeling.

Ook wordt gewerkt aan het documenteren en inrichten van gevirtualiseerde omgevingen die door iedereen kunnen worden overgenomen en waarvan iedereen wordt uitgenodigd om te leren hoe je zelf een plaats op het internet kunt inrichten waarbij je volledig regie hebt over de inrichting. Denk hierbij aan het zelf opzetten van email, berichtendiensten, sociale platformen, applicaties en opslagruimte.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Milo van der Linden.